Per 1 januari 2018 behartigen de Gemeente Rotterdam en SVIN de belangen van de volkstuinen.